Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs

8-9 februari 2022

SRF´s  grundläggande kurs för Åtgärder! Kursen kommer att ges i Uppsala på Elite Hotel Academia. Du får teoretiska och praktiska kunskaper om radon för att kunna undersöka, projektera och utföra rätt åtgärder mot radon i byggnader.
Stefan Aktander

Företag: Corroventa AB
Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Epost: stefan.aktander@corroventa.se

Daniel Almgren

Företag: Eskilstuna Ventilationsrensning AB
Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Epost: daniel@etunaventilation.se
Telefon: 0722359705

Rickard Axelsson

Företag: ITEM Installationsförvaltning AB
Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: rickard.axelson@item-inst.se
Telefon: 070-636 54 83
Bio: .

Eldar Basic

Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Epost: eldar.basic@corroventa.se

Håkan Bengtsson

Företag: Polygon Sverige AB
Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Epost: hakan.bengtsson@polygongroup.com

Ella Berge

Företag: Raksystems Dry-IT AB
Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Epost: ella.berge@dry-it.se

Ann-Charlotte Boren Andersson

Företag: Raksystems Dry-IT AB
Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Epost: lotten.boren-andersson@dry-it.se

Åke Bratt

Företag: Corroventa AB
Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Epost: ake.bratt@corroventa.se

Rikard Carlsson

Företag: Amalax AB
Rikard
Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Epost: rikard.carlsson@fst-ab.com
Telefon: +46734310808

Janne Gibsten

Företag: Waterproof Stockholm AB
Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Epost: janne@waterproof-stockholm.se
Telefon: 0762132100

Christian Graff

Företag: Eskilstuna Ventilationsrensning AB
Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Epost: christian@etunaventilation.se
Telefon: 072-5213344

Jan-Erik Hallin

Företag: Oktopal AB
Kurser: Åtgärdskurs (SSM) , Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: jan-erik@oktopal.se
Telefon: 070-5694520
Bio: Är certifierad av RISE som Sakkunnig inom radon för:
Radonbesiktning
Radonprojektering
Radonmätning
Verksam i Östersund samt Sundsvall, sedan 2006.

Mikael Högberg

Företag: Raksystems Dry-IT AB
Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Epost: mikael.hogberg@dry-it.se

Karolina Jernelid

Företag: Bengt Dahlgren i Stockholm AB
Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Epost: karolina.jernelid@bengtdahlgren.se
Telefon: 072-582 62 26

Petter Johansson

Företag: Radonkonsult AB
Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: petter.johansson@radonkonsult.se

Stefan Karlsson

Företag: Raksystems Dry-IT AB
Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Epost: stefan.karlsson@dry-it.se

Alex Karlsson

Företag: Fukt & saneringsTeknik AB
Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Epost: alex.karlsson@fst-ab.com

Patrik Langham

Företag: Radea AB
Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Epost: patrik@radea.se

Robin Lind

Företag:
Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Epost: myself.handyman@gmail.com
Telefon: 073-2487850

Björn Ericson Malmström

Företag: Radonkonsult AB
Bild Bjoern
Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: bjorn.ericson@radonkonsult.se
Telefon: 070-622 82 05
Bio: Radonkonsult och har arbetat med radonfrågor sedan 2008.
Sakkunnig inom Radon och har arbetat med radonbesiktningar, radonprojektering, radonmätning samt med radonåtgärder/-tekniker.
Innehar sedan 2021 certifikat Sakkunnig inom Radon, cert nr C002229.

Michael Myntelius

Företag: Radonkonsult AB
Bild Micke 2
Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: michael.myntelius@radonkonsult.se
Telefon: 0725452380
Bio: Radonkonsult och har arbetat med radonfrågor sedan 2008.
Sakkunnig inom Radon och har arbetat med radonbesiktningar, radonprojektering, radonmätning samt med radonåtgärder/-tekniker.
Innehar sedan 2021 certifikat "Sakkunnig inom Radon, certifikat nr C002231

Daniele Nevelius

Anders Olsson

Sacharias Östrom

Företag: Fukt & saneringsTeknik AB
Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Epost: sacharias.ostrom@fst-ab.com

Eva Samuelsson

Företag: Geosigma
Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Epost: eva.samuelsson@geosigma.se
Telefon: 0722-324741

Dag Sedin

Företag: Dag Sedin Innovations AB
dagsedin radondagen3
Kurser: Fördjupningskurs Mätteknik(SSM's kurs) , Radon i mark (SSM/SGU) , Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: dag@dagsedin.se
Telefon: 070-589 34 26
Bio: En av grundarna till Gammadata Mätteknik AB som bildades 1986. Utsågs till VD för Gammadata Instrument AB 1997 och är från och med 1 juli 2017 senior rådgivare för organisationen. Jobbar sedan januari 2019 som radonkonsult och rådgivare på Dag Sedin Innovations AB.

Silver Slim

Företag: Radonkonsult AB
Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Epost: silver.slim@radonkonsult.se

Robert Stein

Företag: Ocab i Västmanland AB
Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Epost: robert.stein@vasteras.se

Alexander Vigebo

Företag: Radonkonsult i Norrland AB
Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: alexander@rkn.nu
Telefon: 060-750 06 73 , 070-109 37 04

Jimmy Wahlqvist

Företag: Radonkonsult AB
Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Epost: jimmy.wahlqvist@radonkonsult.se

Sofia Winell

Företag: Geosigma
Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Epost: sofia.winell@geosigma.se