Sakkunnig inom Radon

Innehavare: Axelsson, Rickard
Certificatnummer: C002308

Certifieringen gäller till och med 2026-04-27 under förutsättning att rapportering sker varje år.
Efter första året är certifikatet giltigt tillsammans med bekräftelse på godkänd årsrapportering.

Beslutsdatum :2021-04-28

Signed by: Hilda Malm - RISE
Visa dokument

Rickard Axelsson


Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: rickard.axelson@item-inst.se
Telefon: 070-636 54 83
Bio: .

Tony Caesar


Kurser: Åtgärdskurs (SSM)
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: tony.caesar@planea.se

Tim Ceder


Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: tim.ceder@hemkomfort.se

Malin Christersson

malin 9
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: malin.christersson@raksystems.se
Telefon: 0708-464497
Bio: Har arbetat med radonfrågor sedan tidigt 1990-tal och gick kursen Radon -åtgärder i byggnader, BFAB 2010.
Utför radonutredningar, radonmätningar i byggnader och i mark och är även radonsakkunnig i ny- och ombyggnadsprojekt.
På Raksystems strävar vi alltid efter att lösa våra kunders radonproblem enkelt, hållbart, miljöriktigt och kostnadseffektivt.

Per Hallberg


Kurser: Fördjupningskurs om radon(SSM's kurs) , Åtgärdskurs (SSM)
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: per.hallberg@radonkonsult.se
Telefon: 0176-10700

Jan-Erik Hallin


Kurser: Åtgärdskurs (SSM) , Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: jan-erik@oktopal.se
Telefon: 070-5694520
Bio: Är certifierad av RISE som Sakkunnig inom radon för:
Radonbesiktning
Radonprojektering
Radonmätning
Verksam i Östersund samt Sundsvall, sedan 2006.

Petter Johanson

Petter 2022

Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: petter.johanson@radonkonsult.se
Bio: Petter arbetar med besiktningar, åtgärder, mätningsuppdrag, projektering och arbetsledning samt har arbetat med radonprojektering i samband med nyproduktion och befintliga byggnader inom radon för företaget Radonkonsult.

Petter är Sakkunnig inom Radon med följande behörigheter:
Radonbesiktning, Radonprojektering, Radonmätning och Radonåtgärder/-tekniker

Mikael Levin

Micke

Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: mikael.levin@radonkonsult.se
Telefon: 0722476501
Bio: Mikael arbetar med besiktningar, åtgärder, mätningsuppdrag, projektering och arbetsledning samt har arbetat med radonprojektering i samband med nyproduktion och befintliga byggnader inom radon för företaget Radonkonsult.

Mikael är Sakkunnig inom Radon med följande behörigheter:
Radonbesiktning, Radonmätning och Radonåtgärder/-tekniker

Jari Mäkynen


Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: jary.makynen@bengtdahlgren.se
Telefon: 018-430 33 54

Björn Ericson Malmström

Bild Bjoern

Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: bjorn.ericson@radonkonsult.se
Telefon: 070-622 82 05
Bio: Radonkonsult och har arbetat med radonfrågor sedan 2008.
Sakkunnig inom Radon och har arbetat med radonbesiktningar, radonprojektering, radonmätning samt med radonåtgärder/-tekniker.
Innehar sedan 2021 certifikat Sakkunnig inom Radon, cert nr C002229.

Michael Myntelius

Bild Micke 2

Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: michael.myntelius@radonkonsult.se
Telefon: 0725452380
Bio: Radonkonsult och har arbetat med radonfrågor sedan 2008.

Michael arbetar med försäljning och utveckling av metoder och produkter inom radon. Och arbetar med besiktningar, åtgärder, mätningsuppdrag, projektering och arbetsledning samt har arbetat med radonprojektering i samband med nyproduktion och befintliga byggnader inom radon för företaget Radonkonsult.

Michael är Sakkunnig inom Radon med följande behörigheter:
Radonbesiktning, Radonprojektering, Radonmätning och Radonåtgärder/-tekniker

Adam Nilsson

Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: adam.nilsson@item-inst.se

Nils-Gunnar Nilsson


Kurser: Åtgärdskurs (SSM)
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: info@radonsaneringsyd.se
Telefon: 070-655 71 21
Bio: Född 1956. Högskoleutbildning på Hälso- och miljövårdslinjen, Umeå universitet 1978 - 1981. Arbetat som miljö- och hälsoskyddsinspektör i olika kommuner mellan 1981 - 2004. Startade 2004 eget företag, Radonsanering Syd, och har sedan dess erbjudit både konsult och installationstjänster inom radonområdet. Styrelseledamot i Svensk Radonförening 2016 - 2018. Personcertifierad av RISE som Sakkunnig inom Radon inom områdena Radonbesiktning, Radonmätning, och Radonåtgärder.

Anders Olsson


Kurser: Fördjupningskurs om radon(SSM's kurs) , Radon i vatten , Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: anders@rkn.nu
Telefon: 060-750 06 77 , 070-266 49 00

Roger Pihl


Kurser: Åtgärdskurs (SSM) , Fördjupningskurs om radon(SSM's kurs) , Radon i mark (SSM/SGU)
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: roger.pihl@planea.se
Telefon: +46706001419

Dag Sedin

dagsedin radondagen3

Kurser: Fördjupningskurs om radon(SSM's kurs) , Radon i mark (SSM/SGU) , Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: dag@dagsedin.se
Telefon: 070-589 34 26
Bio: En av grundarna till Gammadata Mätteknik AB som bildades 1986. Utsågs till VD för Gammadata Instrument AB 1997 och är från och med 1 juli 2017 senior rådgivare för organisationen. Jobbar sedan januari 2019 som senior radonkonsult och rådgivare på Dag Sedin Innovations AB.

Silver Siim

IMG 4633

Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: silver.siim@radonkonsult.se
Bio: Silver arbetar med besiktningar, åtgärder, mätningsuppdrag, projektering och arbetsledning samt har arbetat med radonprojektering i samband med nyproduktion och befintliga byggnader inom radon för företaget Radonkonsult.

Silver är Sakkunnig inom Radon med följande behörigheter:
Radonbesiktning, Radonprojektering, Radonmätning och Radonåtgärder/-tekniker