Sakkunnig inom Radon

Innehavare: Sedin, Dag
Certificatnummer: C001483

Certifieringen gäller till och med 2025-06-23 under förutsättning att rapportering sker varje år.
Efter första året är certifikatet giltigt tillsammans med bekräftelse på godkänd årsrapportering.

Beslutsdatum :2020-06-24

Signed by: Hilda Malm - RISE
Visa dokument

Medlemmar som har cerfifikatet

Tony Caesar


Kurser: Åtgärdskurs (SSM)
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: tony@lr-konsult.se

Per Hallberg


Kurser: Mätteknik , Åtgärdskurs (SSM)
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: per.hallberg@radonkonsult.se
Telefon: 0176-10700

Jan-Erik Hallin


Kurser: Åtgärdskurs (SSM) , Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: jan-erik@oktopal.se
Telefon: 070-5694520
Bio: Är certifierad av RISE som Sakkunnig inom radon för:
Radonbesiktning
Radonprojektering
Radonmätning
Verksam i Östersund samt Sundsvall, sedan 2006.

Anders Olsson


Kurser: Mätteknik , Radon i vatten , Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: anders@ed-teknik.se
Telefon: 060-750 06 77 , 070-266 49 00