Anmälan - Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs

18-19 April 2024

SRF´s  grundläggande kurs för Åtgärder! Kursen kommer att ges fysiskt under 2 dagar på ett Elite Hotel i Stockholm. Du får teoretiska och praktiska kunskaper om radon för att kunna undersöka, projektera och utföra rätt åtgärder mot radon i byggnader. Datum är satt till 18-19 april 2024. Här finner du pris och mer information om kursen