Anmälan - Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs

24-25 aug 2021

SRF´s  grundläggande kurs för Åtgärder! Kursen kommer att ges digitalt. Du får teoretiska och praktiska kunskaper om radon för att kunna undersöka, projektera och utföra rätt åtgärder mot radon i byggnader.