Radon i vatten

Utförs då behov föreligger.


Mikael Johansson

Katarina Larsson

Företag: Radonova Laboratories AB
Kurser: Fördjupningskurs om radon(SSM's kurs) , Radon i vatten
Epost: katarina.larsson@radonova.se

Tony Löfqvist

Företag: Mark- & Miljökontroll i Särö AB
IMG 2887
Kurser: Åtgärdskurs (SSM) , Fördjupningskurs om radon(SSM's kurs) , Radon i mark (SSM/SGU) , Radon i vatten
Epost: tony.lofqvist@markomiljo.se
Telefon: 031935000 / 0727415105
Bio: Teknisk Ingenjör med över 35 års branscherfarenhet inom radon och gammastrålningsmätningar, utredningar samt åtgärdsarbeten. Har mätt, utrett och åtgärdat över 2 miljoner kvm fastighetsyta.
Är Sveriges expert i EU kommissionens Tekniska kommitté TC351, Arbets grupp WG3, tekniska expert grupp TG31 och TG32 avseende NORM nuklider (radon och gammastrålning).
Är IAEA (Internationella Atom och Energi organet) utvalda expert inom radon och gammastrålning vilket inneburit flertal utbildningsuppdrag samt i regelverksarbeten under många år.
Har skapat samt utvecklat ett flertal ackrediterade mätmetoder för gammastrålningsmätning av byggprodukt i enlighet med EU direktiv 2013/59/ EURATOM samt svensk strålskyddslag 2018.
MMK A2 605 – Construction materials in accordance with EN 206 – accredited method 2016
MMK A2 606 – Construction material in buildings – accredited method 2016
MMK A2 610 – Construction material (rock) – accredited method 2016
MMK 608 – Dose from construction material in building – under (corona delayed) type testing.

Johan Månsson

Företag: AMROX group
TrygghetsVakten 1rad
Kurser: Fördjupningskurs om radon(SSM's kurs) , Åtgärdskurs (SSM) , Radon i vatten
Epost: johan.mansson@amrox.se
Telefon: 08-645 80 50​

Susanne Niklasson

Företag: Radonova Laboratories AB
Kurser: Fördjupningskurs om radon(SSM's kurs) , Radon i vatten
Epost: susanne.niklasson@radonova.se

Per Nilsson

Kurser: Fördjupningskurs om radon(SSM's kurs) , Radon i vatten
Epost: per.nilsson@landauer.se

Anders Olsson

Företag: Radonkonsult i Norrland AB
Kurser: Fördjupningskurs om radon(SSM's kurs) , Radon i vatten , Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: anders@rkn.nu
Telefon: 060-750 06 77 , 070-266 49 00

Sandra Olsson

Tryggve Rönnqvist

Företag: Radonova Laboratories AB
Kurser: Fördjupningskurs om radon(SSM's kurs) , Radon i vatten
Epost: tryggve.ronnqvist@radonova.se