Radon i mark (SSM/SGU)

Utgått. Se SRF´s nya kurs..

 Rolf Edström

Josefin Johansson

Kurser: Radon i mark (SSM/SGU)
Epost: josefin.johansson@geosigma.se

Tony Löfqvist

Företag: Mark- & Miljökontroll i Särö AB
IMG 2887
Kurser: Åtgärdskurs (SSM) , Fördjupningskurs Mätteknik(SSM's kurs) , Radon i mark (SSM/SGU) , Radon i vatten
Epost: tony.lofqvist@markomiljo.se
Telefon: 031935000 / 0727415105
Bio: Teknisk Ingenjör med över 35 års branscherfarenhet inom radon och gammastrålningsmätningar, utredningar samt åtgärdsarbeten. Har mätt, utrett och åtgärdat över 2 miljoner kvm fastighetsyta.
Är Sveriges expert i EU kommissionens Tekniska kommitté TC351, Arbets grupp WG3, tekniska expert grupp TG31 och TG32 avseende NORM nuklider (radon och gammastrålning).
Är IAEA (Internationella Atom och Energi organet) utvalda expert inom radon och gammastrålning vilket inneburit flertal utbildningsuppdrag samt i regelverksarbeten under många år.
Har skapat samt utvecklat ett flertal ackrediterade mätmetoder för gammastrålningsmätning av byggprodukt i enlighet med EU direktiv 2013/59/ EURATOM samt svensk strålskyddslag 2018.
MMK A2 605 – Construction materials in accordance with EN 206 – accredited method 2016
MMK A2 606 – Construction material in buildings – accredited method 2016
MMK A2 610 – Construction material (rock) – accredited method 2016
MMK 608 – Dose from construction material in building – under (corona delayed) type testing.

Roger Pihl

Företag: Ocab Öst AB
Kurser: Åtgärdskurs (SSM) , Fördjupningskurs Mätteknik(SSM's kurs) , Radon i mark (SSM/SGU)
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: roger.pihl@planea.se
Telefon: +46706001419

Dag Sedin

Företag: Dag Sedin Innovations AB
dagsedin radondagen3
Kurser: Fördjupningskurs Mätteknik(SSM's kurs) , Radon i mark (SSM/SGU) , Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: dag@dagsedin.se
Telefon: 070-589 34 26
Bio: En av grundarna till Gammadata Mätteknik AB som bildades 1986. Utsågs till VD för Gammadata Instrument AB 1997 och är från och med 1 juli 2017 senior rådgivare för organisationen. Jobbar sedan januari 2019 som senior radonkonsult och rådgivare på Dag Sedin Innovations AB.

Mats Skålberg

Kurser: Radon i mark (SSM/SGU)
Epost: mats.skalberg@geosigma.se