Ella Berge


Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Epost: ella.berge@dry-it.se

Ann-Charlotte Boren Andersson


Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Epost: lotten.boren-andersson@dry-it.se

Malin Christersson

malin 9
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: malin.christersson@raksystems.se
Telefon: 0708-464497
Bio: Har arbetat med radonfrågor sedan tidigt 1990-tal och gick kursen Radon -åtgärder i byggnader, BFAB 2010.
Utför radonutredningar, radonmätningar i byggnader och i mark och är även radonsakkunnig i ny- och ombyggnadsprojekt.
På Raksystems strävar vi alltid efter att lösa våra kunders radonproblem enkelt, hållbart, miljöriktigt och kostnadseffektivt.

Mikael Högberg


Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Epost: mikael.hogberg@dry-it.se

Stefan Karlsson


Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Epost: stefan.karlsson@dry-it.se