Rikard Carlsson

Rikard

Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Epost: rikard.carlsson@fst-ab.com
Telefon: +46734310808

RSTRadonstop Logga

Vi levererar hela Radonstop-systemet, som består av primer som du applicerar på väggarna som ska radontätas, RST-lim, radonspärremsor, radontapet och RST-fogmassa