Jonas Lindmark

Aktuell

Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Epost: jonas@radonkontroll.com
Bio: Hej!

Vi på Radonkontroll är verksamma inom radonmätning & radonbesiktning.
Kontakta oss om ni behöver råd eller hjälp med er radonproblematik!