Företaget etablerades 1982 och har sedan dess arbetat med olika typer av radonproblem. Vi har deltagit i olika forskningsprojekt med tester av anläggningar/åtgärdsinstallationer samt är remissinstans i radonfrågor till bland annat Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Vårt geografiska uppdragsområde sträcker sig idag från Sundsvall i norr till Lund i söder och vi utgår ifrån Linköping där vi har vårt kontor. LR-Konsult har ett brett utbud av kunder vilka tack vare vår erfarenhet gett oss förtroendet att hjälpa dem hantera radonfrågorna i deras fastigheter.