Nils-Gunnar Nilsson


Kurser: Åtgärdskurs (SSM)
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: info@radonsaneringsyd.se
Telefon: 070-655 71 21
Bio: Född 1956. Högskoleutbildning på Hälso- och miljövårdslinjen, Umeå universitet 1978 - 1981. Arbetat som miljö- och hälsoskyddsinspektör i olika kommuner mellan 1981 - 2004. Startade 2004 eget företag, Radonsanering Syd, och har sedan dess erbjudit både konsult och installationstjänster inom radonområdet. Styrelseledamot i Svensk Radonförening 2016 - 2018. Personcertifierad av RISE som Sakkunnig inom Radon inom områdena Radonbesiktning, Radonmätning, och Radonåtgärder.

Radonsanering Syd startades 2004 och drivs av Nils-Gunnar Nilsson. Företaget utför både radonbesiktningar och installationsarbeten för att reducera radon i alla typer av byggnader. Det geografiska verksamhetsområdet består i huvudsak av Blekinge län, Kronobergs län, Kalmar län, samt den nordöstra delen av Skåne län. Vid installationer av radonsugar används oftast sugar från Radonvac AB. Radonsanering Syd har med gott resultat radonsanerat drygt 500 bostäder sedan starten 2004. Vid installationer av radonsugar erbjuds kunderna garantier på reduktion av radonhalten till under riktvärdet.