Stefan Mårtensson


Kurser: Fördjupningskurs om radon(SSM's kurs)
Epost: stefan.martensson@gammadata.se
Telefon: 018-566803

Dag Sedin

dagsedin radondagen3

Kurser: Fördjupningskurs om radon(SSM's kurs) , Radon i mark (SSM/SGU) , Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: dag@dagsedin.se
Telefon: 070-589 34 26
Bio: En av grundarna till Gammadata Mätteknik AB som bildades 1986. Utsågs till VD för Gammadata Instrument AB 1997 och är från och med 1 juli 2017 senior rådgivare för organisationen. Jobbar sedan januari 2019 som senior radonkonsult och rådgivare på Dag Sedin Innovations AB.

Gammadata Instrument AB är en världsledande utvecklare och tillverkare av radonmätare och radoninstrument med lång branscherfarenhet och huvudkontor i Uppsala. Vårt första radongasinstrument lanserades redan 1988 och anses fortfarande vara ett av marknadens känsligaste instrument. Hos Gammadata jobbar vi kontinuerligt med produktutveckling och våra produktutvecklare besitter en unik kompetens. Vår expertis förvaltar vi genom vår personal som är välutbildad inom branschen och noggrant följer, och i viss mån även samarbetar, med myndigheternas utvecklingsarbete när det gäller krav och regelverk för radonmätning. Reglering av ventilation är en viktig parameter när det gäller radongashalten i hus. Med vår nya radongivare är det möjligt att på ett enkelt sätt reglera ventilationen eller andra inomhusmiljö parametrar efter behov.