Villabesiktningar i Stockholm/Gustavsberg

Odelbergs väg 11
Odelbergs väg 11
134 40, Gustavsberg
0704659090
jose@villabesiktningar.se
www.villabesiktningar.se/

Epost: Odelbergs väg 11

José Escobar

Besiktningsman VB

Kurser: Fördjupningskurs om radon(SSM's kurs)
Epost: jose@villabesiktningar.se
Telefon: 0704659090
Vi hjälper dig att mäta radon