Mark och Miljökontroll AB/Billdal

Bolshedens Industriväg 28

42 750, Billdal
031-935000
info@markomiljo.se / tony.lofqvist@markomiljo.se
www.markomiljo.se

Tony Löfqvist

IMG 2887

Kurser: Åtgärdskurs (SSM) , Fördjupningskurs om radon(SSM's kurs) , Radon i mark (SSM/SGU) , Radon i vatten
Epost: tony.lofqvist@markomiljo.se
Telefon: 031935000 / 0727415105
Bio: Teknisk Ingenjör med över 35 års branscherfarenhet inom radon och gammastrålningsmätningar, utredningar samt åtgärdsarbeten. Har mätt, utrett och åtgärdat över 2 miljoner kvm fastighetsyta.
Är Sveriges expert i EU kommissionens Tekniska kommitté TC351, Arbets grupp WG3, tekniska expert grupp TG31 och TG32 avseende NORM nuklider (radon och gammastrålning).
Är IAEA (Internationella Atom och Energi organet) utvalda expert inom radon och gammastrålning vilket inneburit flertal utbildningsuppdrag samt i regelverksarbeten under många år.
Har skapat samt utvecklat ett flertal ackrediterade mätmetoder för gammastrålningsmätning av byggprodukt i enlighet med EU direktiv 2013/59/ EURATOM samt svensk strålskyddslag 2018.
MMK A2 605 – Construction materials in accordance with EN 206 – accredited method 2016
MMK A2 606 – Construction material in buildings – accredited method 2016
MMK A2 610 – Construction material (rock) – accredited method 2016
MMK 608 – Dose from construction material in building – under (corona delayed) type testing.

MMK är ett Swedac ackrediterat bolag med egna metoder för byggmaterial provning samt berg, grus och sand enligt Euratom 59/2013 direktiven. MMK är remissbolag till SSM samt expert konsulter för IAEA internationellt. MMK har mångårig erfarenhet av radonmätningar, radonundersökningar samt radonentreprenader. Dessa utförs alltid med radon garanti. MMKs personal har samtliga utbildningar inom radon som har hållits och nämnas kan att vi har hållit och håller egna utbildningar för myndigheter samt projektörer. MMK utför även markradonkarteringar samt undersökningar. Välkomna att kontakta oss vid behov. MVH Tony Löfqvist