Sara Bakir


Kurser: Fördjupningskurs om radon(SSM's kurs)
Epost: sara.bakir@radonova.se

Kalle Byström


Kurser: Fördjupningskurs om radon(SSM's kurs)
Epost: karl.bystrom@radonova.se

Maria Häggmark


Kurser: Fördjupningskurs om radon(SSM's kurs)
Epost: maria.haggmark@radonova.se

Katarina Larsson


Kurser: Fördjupningskurs om radon(SSM's kurs) , Radon i vatten
Epost: katarina.larsson@radonova.se

Susanne Niklasson


Kurser: Fördjupningskurs om radon(SSM's kurs) , Radon i vatten
Epost: susanne.niklasson@radonova.se

Karl Nilsson

Karl

Kurser: Fördjupningskurs om radon(SSM's kurs)
Epost: karl.nilsson@radonova.com

Johan Olsson


Kurser: Fördjupningskurs om radon(SSM's kurs)
Epost: johan.olsson@radonova.se

Sandra Olsson


Kurser: Fördjupningskurs om radon(SSM's kurs) , Radon i vatten
Epost: sandra.olsson@radonova.se

Pernilla Rhann Wallin


Kurser: Fördjupningskurs om radon(SSM's kurs)
Epost: pernilla.rhann-wallin@radonova.se

Tryggve Rönnqvist


Kurser: Fördjupningskurs om radon(SSM's kurs) , Radon i vatten
Epost: tryggve.ronnqvist@radonova.se

Oscar Wännerud


Kurser: Fördjupningskurs om radon(SSM's kurs)
Epost: oscar.Wannerud@radonova.se

Radonova är Sveriges ledande laboratorium för mätning av radon i villor, flerbostadshus och arbetsplatser. Våra säkra mätmetoder med hög noggrannhet är ackrediterade av SWEDAC och är godkända av SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige. Genom att använda våra radondosor kan du enkelt och med hög noggrannhet få ett svar på vilken radonhalt du har i din bostad eller på arbetsplatsen.