Sheryl Åström


Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Epost: sheryl.astrom@bjerking.se

Malin Bergstrand


Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Epost: malin.bergstrand@bjerking.se

My Eklund


Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Epost: my.eklund@bjerking.se

Pär Gertz

Epost: par.gertz@bjerking.se

Bo Strömer


Kurser: Åtgärdskurs (SSM)
Epost: bo.stromer@bjerking.se

Bjerking AB har sedan 1943 utfört konsulttjänster inom hus, anläggning och installation. Inom våra sju tjänsteområden Projektledning, Byggnadsvård & Fastighetsutveckling – Installation – Konstruktion – Infrastruktur & Gestaltning – Miljö (inklusive Radonfrågor) & Byggfysik – Geo- & Mätteknik – Life Science har vi idag ca 440 medarbetare. Våra kontor finns i Uppsala, Stockholm och Luleå