Elin Henriksson


Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Epost: elin.henriksson@bjerking.se

Henrik Lindholm


Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Epost: henrik.lindholm@bjerking.se

Jonas Nilsson


Kurser: SRF's nya Markradonkurs
Epost: jonas.nilsson@bjerking.se

Joakim Persson


Kurser: SRF's nya Markradonkurs
Epost: joakim.persson@bjerking.se
Telefon: 0102118355
Bio: Miljökonsult på Bjerking AB som arbetar med radonfrågor samt förorenad mark

Anders Strömberg


Kurser: Åtgärdskurs (SSM)
Epost: anders.stromberg@bjerking.se

Bjerking AB har sedan 1943 utfört konsulttjänster inom hus, anläggning och installation. Inom våra sju tjänsteområden Projektledning, Byggnadsvård & Fastighetsutveckling – Installation – Konstruktion – Infrastruktur & Gestaltning – Miljö (inklusive Radonfrågor) & Byggfysik – Geo- & Mätteknik – Life Science har vi idag ca 440 medarbetare. Våra kontor finns i Uppsala, Stockholm och Luleå