RKN, Radon Konsult i Norrland/Sundsvall

Verkstadsgatan 4

856 33, Sundsvall
060-171600

www.rkn.nu

Tobias Holmberg


Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Epost: tobias@rkn.nu
Telefon: 070-1093703
Bio: WWW.RADONKONSULTNORRLAND.SE

Anders Olsson


Kurser: Fördjupningskurs om radon(SSM's kurs) , Radon i vatten , Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: anders@rkn.nu
Telefon: 060-750 06 77 , 070-266 49 00