Rebecca Ålander

Monika Karlsson

Monika Helbild 2023

Kurser: Fördjupningskurs om radon(SSM's kurs)
Epost: monika.karlsson@etn.eurofins.com
Bio: VD på Eurofins Radon Testing

Johanna Lundberg

Hanna Malmström

Kristine Wiseman

Eurofins Radon Testing Sweden AB är idag ett globalt kompetenscenter för radonfrågor, här genomför vi ackrediterade radonanalyser för ditt hem och/eller på din arbetsplats. Vi på Eurofins är ett drivet och härligt gäng som ständigt jobbar på att kvalitetssäkra våra analyser och verktyg för att våra kunder ska kunna utföra samt registrera sin mätning på mest kostnadseffektiva sätt. Vi har inte alltid tillhört Eurofins koncern utan ursprungligen så hette företaget MRM Konsult, det bolaget såldes 2016 och är idag Eurofins Radon Testing AB. MRM Konsults historia är en stor del av vårt DNA som vi vårdar ömt och som sitter oss varmt om hjärtat.