Oktopal/Sundsvall

Björneborgsgatan 49

854 61, Sundsvall
070-5694520
info@oktopal.se
www.oktopal.se

Jan-Erik Hallin


Kurser: Åtgärdskurs (SSM) , Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: jan-erik@oktopal.se
Telefon: 070-5694520
Bio: Är certifierad av RISE som Sakkunnig inom radon för:
Radonbesiktning
Radonprojektering
Radonmätning
Verksam i Östersund samt Sundsvall, sedan 2006.

Hos oss beställer du bland annat radonbesiktning och radonmätning samt radonsanering/installation, överlåtelsebesiktningar, energideklarationer, OVK, fuktmätning, fuktsanering. Vi finns nära dig som köpare eller säljare av hus i Jämtland och Västernorrland. Vi är tolv kvalificerade besiktningsmän med en bred, samlad kompetens i radonfrågor/radonbesiktning/radoninstallation, byggnadsteknik, energifrågor och fuktproblem. Vi har också egna montörer med mångårig erfarenhet av olika installation för radonsaneringar, fuktsaneringar, FTX-ventilation samt installationer av luft-luftvärmepumpar.