Dag Sedin Innovations AB/Uppsala

Västra Järnvägsgatn 19C

753 33, Uppsala
070-5893426
dag@dagsedin.se
www.dagsedin.se

Välj kursdeltagare

Sedin, Dag Kurser: Mätteknik , Radon i mark , Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs

Dag Sedin

Dag Sedin2

Kurser: Mätteknik , Radon i mark , Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Epost: dag@dagsedin.se

Expert på mätning och utredning av bedömning av orsaker till inläckage av radon i fastigheter. Specialiserad på snabba momentanmätningar för att hitta radonkällor och ge förslag på hur man sänker radonhalten på ett kostnadseffektivt sätt. Använder radonsniffer ATMOS för att mäta radongashalten och gammaspektrometer för att beräkna Bq/kg i byggnadsmaterial. Erbjuder även åtgärdsförslag i samband med radonbesiktning.