OCAB Mitt AB/Uppsala


Danmark-Myrby 12
755 98, Uppsala

uppsala@ocab.se
www.ocab.se/kontakt/uppsala/

Tobias Forsmarker

Epost: tobias.forsmarker@ocab.se
Telefon: 076-4929681

Nina Jernsletten

Epost: nina.jernsletten@ocab.se
Telefon: +46767720677

Vi har stor erfarenhet av radonsanering och lämnar gärna förslag på åtgärd och offert. Våra medarbetare är utbildade i radonsanering av Strålsäkerhetsmyndigheten och har rätt kompetens för att radonsanera på ett korrekt sätt.