Dag Sedin Innovations AB/Enköping

Bryggholmsvägen 5

745 98, Enköping
070-5893426
dag@dagsedin.se
www.dagsedin.se

Dag Sedin

dagsedin radondagen3

Kurser: Fördjupningskurs om radon(SSM's kurs) , Radon i mark (SSM/SGU) , Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: dag@dagsedin.se
Telefon: 070-589 34 26
Bio: En av grundarna till Gammadata Mätteknik AB som bildades 1986. Utsågs till VD för Gammadata Instrument AB 1997 och är från och med 1 juli 2017 senior rådgivare för organisationen. Jobbar sedan januari 2019 som senior radonkonsult och rådgivare på Dag Sedin Innovations AB.
Expert på mätning och utredning av bedömning av orsaker till inläckage av radon i fastigheter. Specialiserad på snabba momentanmätningar för att hitta radonkällor och ge förslag på hur man sänker radonhalten på ett kostnadseffektivt sätt. Använder radonsniffer ATMOS för att mäta radongashalten och gammaspektrometer för att beräkna Bq/kg i byggnadsmaterial. Erbjuder även åtgärdsförslag i samband med radonbesiktning.