Bengt Dahlgren i Stockholm AB/Stockholm

Hammarby Allé 47

120 30, Stockholm
08-588 88 100
karolina.jernelid@bengtdahlgren.se

Karolina Jernelid

Kurre svartvit

Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Epost: karolina.jernelid@bengtdahlgren.se
Telefon: 072-582 62 26
Bio: Certifikat Sakkunnig inom Radon
Radonbesiktning
Radonprojektering
Radonmätning
Radonåtgärder/-tekniker