ITEM Installationsförvaltning AB/Gävle

Sandmogatan 3

806 46, Gävle


www.item-inst.se

Rickard Axelsson


Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: rickard.axelson@item-inst.se
Telefon: 070-636 54 83
Bio: .

Adam Nilsson

Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: adam.nilsson@item-inst.se