OCAB Södra Norrland/Östersund


Storlienvägen 58
831 52, Östersund
063-554 16 00

www.ocab.se

Krister Dahlgren


Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Epost: krister.dahlgren@ocab.se