OCAB Mitt AB/Nyköping


Nöthagsvägen 5
611 39, Nyköping

nykoping@ocab.se
www.ocab.se/kontakt/uppsala/

Behöriga konsulter

Michael Jonsson

Epost: michael.jonsson@ocab.se
Telefon: 070-981 49 73

Vi har stor erfarenhet av radonsanering och lämnar gärna förslag på åtgärd och offert. Våra medarbetare är utbildade i radonsanering av Strålsäkerhetsmyndigheten och har rätt kompetens för att radonsanera på ett korrekt sätt.