OCAB Mitt AB/Karlstad


Frögatan 16
653 43, Karlstad

karlstad@ocab.se
www.ocab.se/kontakt/uppsala/

Behöriga konsulter

Tobias Rönnefjäll

Epost: tobias.ronnefjall@ocab.se
Telefon: 070-371 01 75

Vi har stor erfarenhet av radonsanering och lämnar gärna förslag på åtgärd och offert. Våra medarbetare är utbildade i radonsanering av Strålsäkerhetsmyndigheten och har rätt kompetens för att radonsanera på ett korrekt sätt.