Bengt Dahlgren i Stockholm AB/Uppsala


Gamla torget 5
753 30, Uppsala


bengtdahlgren.se/uppsala

Jari Mäkynen


Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: jary.makynen@bengtdahlgren.se
Telefon: 018-430 33 54