Kurser

Vi på Svensk Radonförening administrerar ett register över de som gått radonkurser. Här finner du länkar till aktuella kurser.

  • SRF´s nya Åtgärskurs med praktisk inriktning för de som jobbar med radonbesiktning och radonåtgärder med inriktning på att utöka kunskapen inom optimering av ventilation samt undertryckventilering med markradonsug. Åtgärdskurs Radon med praktisk inriktning. Nästa kurs är 25-28 januari 2021. Plats Elite Hotel Academia i Uppsala.  Anmäl ert intresse här
  • SRF´s  kurs för Åtgärder! Kursen ger teoretiska och praktiska kunskaper om radon för att kunna undersöka, projektera och utföra rätt åtgärder mot radon i byggnader. Radon i Byggnader. Planerad Kurs 2-3 dec uppskjuten p g a rådande restriktioner. Nästa kurs blir Q1 2021 beroende på status i pandemin. Plats Elite Hotel Academia i Uppsala.  Anmäl intresse här! 
  • SSM´s E-utbildning i Radon. Grundläggande kurs i radon som ges som e-utbildning.
  • Radonmätning i inomhusluft (Strålsäkerhetsmyndigheten) ersätts med SSMs fördjupningskurs om radon. Nästa kurstillfälle är 6-8 oktober 2020.
  • Radon i vatten (Strålsäkerhetsmyndigheten) ersätts med SSMs kurs i Radon och andra radioaktiva ämnen i dricksvatten
  • Kartläggning av markradon (Sveriges Geologiska Undersökning, SGU)