Kurser

Vi på Svensk Radonförening administrerar ett register över de som gått radonkurser. Här finner du länkar till aktuella kurser.

  • SRF´s nya Åtgärskurs med praktisk inriktning hösten 2023. Datum är inte fastställt. Kursen är för de som jobbar med radonbesiktning och radonåtgärder med inriktning på att utöka kunskapen inom optimering av ventilation samt undertryckventilering med markradonsug. Datum och plats för kursen bestäms i augusti.  Anmäl ert intresse här!
  • SRF´s  kurs Radon i Byggnader 24-25 oktober 2023. Kursen ger teoretiska och praktiska kunskaper om radon för att kunna mäta, undersöka, projektera och utföra rätt åtgärder mot radon i byggnader. Kursen kommer att hållas på Elite Hotel Marina Tower i Stockholm.  Anmäl intresse här! 
  • SRF´s Markradonkurs. SRF anordnar denna kurs i samarbete med Sveriges Geologiska Undersökning och Bjerking AB. Kursen kombinerar teori och praktik och du lär dig om hur man mäter radon i marken och hur man kartlägger och bedömer radonrisker. Nästa kurs blir hösten 2023 eller våren 2024. Anmäl intresse här!
  • SSM´s E-utbildning i Radon. Grundläggande kurs i radon som ges som e-utbildning.
  • Radonmätning i inomhusluft (Strålsäkerhetsmyndigheten) ersätts med SSMs fördjupningskurs om radon
  • Radon i vatten (Strålsäkerhetsmyndigheten) ersätts med SSMs kurs i Radon och andra radioaktiva ämnen i dricksvatten