Kurser

Vi på Svensk Radonförening administrerar ett register över de som gått radonkurser. Här finner du länkar till aktuella kurser.

  • SRF´s nya Åtgärskurs med praktisk inriktning hösten 2024. Datum är inte fastställt. Kursen är för de som jobbar med radonbesiktning och radonåtgärder med inriktning på att utöka kunskapen inom optimering av ventilation samt undertryckventilering med markradonsug. Datum och plats för kursen bestäms i augusti 2024.  Anmäl ert intresse här!
  • SRF´s  kurs Radon i Byggnader 17-18 oktober 2024. Kursen ger teoretiska och praktiska kunskaper om radon för att kunna mäta, undersöka, projektera och utföra rätt åtgärder mot radon i byggnader. Kursen kommer att äga rum på Elit Hotel Marina Tower i Stockholm.  Anmäl intresse här! 
  • SRF´s Markradonkurs. SRF anordnar denna kurs i samarbete med Sveriges Geologiska Undersökning och Bjerking AB. Kursen kombinerar teori och praktik och du lär dig om hur man mäter radon i marken och hur man kartlägger och bedömer radonrisker. Nästa kurs blir våren 2025. Anmäl intresse här!
  • SSM´s E-utbildning i Radon. Grundläggande kurs i radon som ges som e-utbildning.
  • Radonmätning i inomhusluft (Strålsäkerhetsmyndigheten) ersätts med SSMs fördjupningskurs om radon
  • Radon i vatten (Strålsäkerhetsmyndigheten) ersätts med SSMs kurs i Radon och andra radioaktiva ämnen i dricksvatten