Kurser

Vi på Svensk Radonförening administrerar ett register över de som gått radonkurser. Här finner du länkar till aktuella kurser.

  • SRF´s nya Åtgärskurs med praktisk inriktning 7-9 mars 2022. Kursen är för de som jobbar med radonbesiktning och radonåtgärder med inriktning på att utöka kunskapen inom optimering av ventilation samt undertryckventilering med markradonsug. Plats Elite Hotel Academia i Uppsala.  Anmäl ert intresse här!
  • SRF´s  kurs Radon i Byggnader 8-9 februari 2022. Kursen ger teoretiska och praktiska kunskaper om radon för att kunna mäta, undersöka, projektera och utföra rätt åtgärder mot radon i byggnader. Kursen blir på Elite Hotel Academia i Uppsala.  Anmäl intresse här! 
  • SRF´s Markradonkurs. SRF anordnar denna kurs i samarbete med Sveriges Geologiska Undersökning och Bjerking AB. Kursen kombinerar teori och praktik och du lär dig om hur man mäter radon i marken och hur man kartlägger och bedömer radonrisker. Nästa kurs blir våren eller hösten 2022. Anmäl intresse här!
  • SSM´s E-utbildning i Radon. Grundläggande kurs i radon som ges som e-utbildning.
  • Radonmätning i inomhusluft (Strålsäkerhetsmyndigheten) ersätts med SSMs fördjupningskurs om radon
  • Radon i vatten (Strålsäkerhetsmyndigheten) ersätts med SSMs kurs i Radon och andra radioaktiva ämnen i dricksvatten