Kurser

Vi på Svensk Radonförening administrerar ett register över de som gått radonkurser. Här finner du länkar till aktuella kurser.

  • SRF´s nya Åtgärskurs med praktisk inriktning för de som jobbar med radonbesiktning och radonåtgärder med inriktning på att utöka kunskapen inom optimering av ventilation samt undertryckventilering med markradonsug. Åtgärdskurs Radon med praktisk inriktning. Nästa kurs är v 38 september 2021. Plats Elite Hotel Academia i Uppsala.  Anmäl ert intresse här!
  • SRF´s  kurs Radon i Byggnader! Kursen ger teoretiska och praktiska kunskaper om radon för att kunna mäta, undersöka, projektera och utföra rätt åtgärder mot radon i byggnader. Nästa kurs blir 24-25 augusti. Kursen blir digital på grund av rådande pandemi. Den kommer att hållas i ZOOM eller motsvarande plattorm.  Anmäl intresse här! 
  • SRF´s Markradonkurs 14-15 september 2021.  SRF anordnar denna kurs i samarbete med Sveriges Geologiska Undersökning och Bjerking AB. Kursen kombinerar teori och praktik och du lär dig om hur man mäter radon i marken och hur man kartlägger och bedömer radonrisker. Anmäl intresse här!
  • SSM´s E-utbildning i Radon. Grundläggande kurs i radon som ges som e-utbildning.
  • Radonmätning i inomhusluft (Strålsäkerhetsmyndigheten) ersätts med SSMs fördjupningskurs om radon
  • Radon i vatten (Strålsäkerhetsmyndigheten) ersätts med SSMs kurs i Radon och andra radioaktiva ämnen i dricksvatten