Debug (line 262 of RequestHandler.php): Testing 'element/$ID!' with '' on MyNewsDeskPage_Controller

Debug (line 262 of RequestHandler.php): Testing '$Action//$ID/$OtherID' with '' on MyNewsDeskPage_Controller

Debug (line 270 of RequestHandler.php): Rule '$Action//$ID/$OtherID' matched to action 'handleAction' on MyNewsDeskPage_Controller. Latest request params: array ( 'Action' => NULL, 'ID' => NULL, 'OtherID' => NULL, )

Debug (line 186 of RequestHandler.php): Action not set; using default action method name 'index'

Säkrar god kvalitet och trygghet inom radonbranschen » Svensk Radonförening

Säkrar god kvalitet och trygghet inom radonbranschen

Svensk Radonförening är den svenska sammanslutningen av företag som arbetar inom mätning, konsultation och åtgärder relaterade till radon.

Vårt mål är att främja medvetenheten i Sverige med riskerna kring radon och verka för minskade antal lungcancerfall i landet. Vi jobbar som en organisation för att representera branschen i alla frågor kring radon mot berörda myndigheter samt att fungera som remissorgan vad gäller lagar och förordningar som berör radon. Vi vill också verka för god utbildning kring radonfrågor och att samla medlemsföretagen i gemensamma insatser för att skydda och främja industrin och dess intressen.

Svensk Radonförening representerar idag ca 80% av branschen.