Lyckad erfarenhetsdag med Svensk Radonförening


Samordningsansvariga presenterar resultat från expertgruppernas arbete på Radonföreningens erfarenhetsdag.

Det var många delegater som samlades på Svensk Radonförenings traditionella erfarenhetsdag den 21 maj i Uppsala och det var också en växande förening som träffades för årsmöte. 

Expertgrupper inom radonbranschen

En viktig punkt att avhandla under dagen var arbetet med föreningens expertgrupper. Dessa har haft i uppdrag att sätta tydliga guidelines för vad som menas med god kvalitet inom branschen och vad man kan förvänta sig om man anlitar något av medlemsföretagen. Reaktionen från medlemmarna var mycket positiv och dessa nya guidlines kommer inom kort publiceras av Svensk Radonförening.

Presentation av Strålsäkerhetsmyndigheten och Boverket

Strålsäkerhetsmyndigheten presenterade den ny Nationella Handlingsplanen för radon samt nya Strålskyddslagen. Man kan konstatera att myndigheten har kommit en god väg med implementeringen, men det finns fortfarande vissa oklarheter på hur tillsynen ska gå till. Framförallt vad gäller arbetsplatser och den tillsyn som Arbetsmiljöverket kommer ansvara för.

Helena Svensson från Boverket presenterade myndighetens förslag på föreskrifter och allmänna råd om bidrag till åtgärder mot radon i småhus. Hon lyssnade gärna på de åsikter som framfördes av föreningens medlemmar och påpekade att det är viktigt för myndigheten att få delta i sådana här evenemang. Föreningens ståndpunkt kommer sammanfattas av styrelsen och senast skickas in som remissvar till Boverket 31 maj.

Erfarenhetsdagen avslutades med att Lindahl advokatbyrå gick igenom hur GDPR kan påverka föreningens medlemsföretag och att Tryggve Rönnqvist från Radonova presenterade en jämförelse av olika internationella metodbeskrivningar.


Läs artikeln på My newsdesk
https://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/blog_posts/lyckad-erfarenhetsdag-med-svensk-radonfoerening-72204