​Svensk Radonförening lyfter fram vikten av god kvalitet inom radonbranschen i Almedalen.


Paneldebattörer i Svensk Radonförenings seminarium i Almedalen

Svensk Radonförening lyfter frågan om vikten av god kvalite inom radonbranschen i Almedalen. Dag Sedin presenterade Svensk Radonförenings nya kvalitetsstandarder i paneldebatt med Strålsäkerhetsmyndigheten, Näringsdepartementet och Svensk Ventilation där även följande frågor diskuterades:

- Implementering av Nationella Handlingsplanen för Radon.

- Sänkning av referensvärdet för nybyggnation till 100 Bq/m3

- Utformningen av Boverkets informationskampanj kring radonbidrag.

- Arbetsmiljöverkets framtida tillsyn av arbetsplatser


Läs artikeln på My newsdesk
https://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/blog_posts/svensk-radonfoerening-lyfter-fram-vikten-av-god-kvalite-inom-radonbranschen-i-almedalen-73850