Svensk Radonförening bidrar till ökad kunskap om radon i Sydkorea


Svensk Radonförenings ordförande, Dag Sedin, föreläser på radonseminarium i Seoul, Sydkorea.

Sydkoreas radonförening har bjudit in Svensk Radonförening att föreläsa på deras seminarium i Seoul denna vecka. Intresset för hur vi hanterar radonfrågor i Sverige är av stort intresse eftersom Sverige tillsammans med USA är de länder som genomfört flest radonmätningar och åtgärder för att minska radonhalten i världen. 

Svensk Radonförening ordförande, Dag Sedin, betonade vikten av att industrin och berörda myndigheter måste ha ett gott samarbete för att nå framgång i arbetet att sänka radonhalten i vår inomhusluft. Detta har bidraget till många radonsanerade hus i Sverige och därmed minskat risken till att personer drabbas av lungcancer.


Läs artikeln på My newsdesk
https://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/blog_posts/svensk-radonfoerening-bidrar-till-oekad-kunskap-om-radon-i-sydkorea-74451