Sveriges Radio förminskar riskerna med radon


Mätning av radon med spårfilm

Sveriges Radios Vetandets Värld den 21 november ägnade ett 19 minuter reportage åt att belysa om radon kan vara hälsosamt genom att besöka så kallade radonspa anläggningar i Österrike. I dessa ångbadsanläggningar exponeras man av höga halter av radongas där vattenångan innehåller extremt höga halter av radongas. Man tar förvisso upp att det kan finnas risk med radon och att vi i Sverige anser att man får lungcancer, men syftet med reportaget är högst tvivelaktigt. Man lägger större vikt på att det ska göras en forskningsrapport Tyskland huruvida mindre doser radon kan vara hälsosamt.

Det som inte nämns i reportaget är att 500 personer i Sverige årligen drabbas av lungcancer till följd av radon. Endast 20% överlever lungcancer fem år efter diagnosen och lungcancer är den form av cancer som skördar mest liv. Kring detta finns redan forskningsrapporter. Även WHO bedömer radon som en stor hälsorisk och rekommenderar till och med ett lägre gränsvärde för radon än vad vi har i Sverige. Av detta nämns ingenting i reportaget, som dessutom innehåller ett antal faktafel.

Vi på Svensk Radonförening som arbetar dagligen med radonfrågor i Sverige tycker detta är mycket beklagligt. Framförallt att det tas upp i Sveriges Radio som man förväntar sig kritiskt granskande journalistik av.

Det är dock med glädje vi ser att myndigheter och politiker i Sverige tar radonfrågan på betydligt större allvar. Svensk radonförening är remissinstans till myndigheterna när det gäller metoder och föreskrifter och jobbade hårt för att Radonbidraget skulle komma tillbaka. När Svensk Radonförening tillsammans med Strålsäkerhetsmyndigheten och Lungcancerföreningen blev inbjuda till möte med Bostadsminister i aug 2017 blev det äntligen klart att Radonbidraget skulle komma tillbaka 1 juli 2018. Genom detta kan radonhalten sänkas i alla egna hem under gränsvärdet och vi kommer kunna rädda 200 liv per år på sikt. 


Läs artikeln på My newsdesk
https://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/blog_posts/sveriges-radio-foerminskar-riskerna-med-radon-78864