Svensk Radonförening framhåller vikten av radonbidraget i Almedalen


Dag Sedin - Svensk Radonförenings Ordförande under seminariet i Almedalen

I samband med årets Almedalen lyfte Svensk Radonförening fram vikten av att radonbidraget behålls. Förutom möte med ett antal bostadspolitiska talespersoner för olika partier anordnade även föreningen ett Seminarium kring frågeställningen hur väl radonbidraget utnyttjas och hur väl Boverket lyckats med sin kampanj avseende radonmätning, Det konstaterades att Boverket måste bli betydligt bättre i sina informationskampanjer gentemot allmänhet och en hel del idéer bollades upp hur information kunde blir mer stringent och effektiv.

Deltagande politiker i seminariet lyfte också upp möjlighet att bjuda in Boverket till Civilutskottet för att fråga ut dem kring kampanjer samt hur man därmed får fler som utnyttjar bidraget. Ordförande, Dag Sedin, gladdes även åt att Villaägarna hade undersökt medvetenheten hos villaägarna om Radonbidraget och där man kunde konstatera att 40% av de tillfrågade inte visste att det finns ett Radonbidrag att söka. Potentialen att nå ut till fler med mer information om radonbidraget är alltså mycket stor.


Läs artikeln på My newsdesk
https://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/blog_posts/svensk-radonfoerening-framhaaller-vikten-av-radonbidraget-i-almedalen-84710