Hör experterna om hur radonrelaterad lungcancer kan stoppas - Följ Radondagen i Solna
Evenemanget går av stapeln på Elite Hotel Carolina i Stockholm idag den 12 mars. Vi är totalt 80 experter och industriföreträdare som samlas. Media är välkommen utan att föranmälan behöver ske.

Programmet hittar du på vår hemsida. Bland annat kommer flera av riksdagens partier vara representerade i en paneldebatt kring radon på arbetsplatser och radonbidrag. Som vanligt kommer vi även få senaste uppdateringarna från berörda myndigheter. 

Mer om radondagen:

Med årliga RADONDAGEN erbjuder Svensk Radonförening senaste nytt angående hur vi i Sverige uppfyller den nationella handlingsplanen, diskuterar nya regelverk och vilka krav vi ska ställa på de som verkar inom branschen. Konferens tar avstamp i var vi står idag och vad som kan förväntas i framtiden. Vi brukar även ha internationella inslag och belysa hälsoriskerna med att leva i förhöjda halter av radon. Konferens är öppen för alla men om du är medlem i Svensk Radonförening kan du delta till rabatterad anmälningsavgift.


Läs artikeln på My newsdesk
https://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/news/hoer-experterna-om-hur-radonrelaterad-lungcancer-kan-stoppas-foelj-radondagen-i-solna-396814