Viktigt mäta radon efter renoveringar
I tider av Corona har hemarbete blivit allt vanligare. Desto fler än tidigare bygger också om i sina hem. Det diskuteras nu också om kontor ska göras om till bostäder framöver när allt fler lokaler potentiellt blir tomma. Svensk radonförening vill därför passa på att göra ett viktigt medskick - Glöm inte att mäta radonvärden efter renoveringar / ombyggnationer!

Radonmätningar görs i regel allt för sällan, men våra medlemmar vittnar även om alltför många exempel där både hyresvärdar och bostadsrättsföreningar inte heller följer upp förhöjda värden. Efter varje enskild renovering bör radonvärdet trots allt mätas upp igen.

Det innebär att många kan bo i ohälsosamma boendemiljöer med för höga radonvärden och i Sverige har hundratusentals bostäder fortfarande för höga radonhalter. Detta gäller såväl i bostadsrättsföreningar som hyresfastigheter. Att fastighetsägare och kommuner inte tar sitt ansvar inom detta område är därför ett stort problem och det går ut över ovetande privatpersoner. Höga radonvärden tas helt enkelt inte på allvar, trots de allvarliga, väldokumenterade och allmänt vedertagna bieffekter som kan uppstå. Risken för lungcancer ökar avsevärt för boende i bostäder med höga radonvärden.

Svensk radonförening har länge arbetat för att radonmätningar ska ske regelbundet, helst i samband med OVK, dvs var sjätte år. Ett annat pragmatiskt alternativ är att göra mätningarna i samband med energideklarationen. Vi vill återigen därför ta upp dessa två lösningar och uppmana att de tas på allvar.

Att ta sitt ansvar är inte dyrt, men att inte ta sitt ansvar kan i värsta fall påverka människors hälsa negativt.


Läs artikeln på My newsdesk
https://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/news/viktigt-maeta-radon-efter-renoveringar-409058