Markradonkurs 19-20 oktober. Platser kvar!


Bestämning av radongashalt i mark.

Svensk Radonförening kommer i samarbete med Sveriges Geologiska Undersökning och Bjerking AB anordna en markradonkurs den 19-20 oktober i Uppsala. Kursen kombinerar teori och praktik och du lär dig om hur man mäter radon i marken och hur man kartlägger och bedömer radonrisker. Målet med kursen är att du efter genomförd och godkänd kurs ska ha förståelse för och kunna utföra erforderliga mätningar och utredningar för att åstadkomma adekvata riskbedömningar med avseende på markradon. Sista anmälningsdag är torsdag 30 september. Här anmäler du dig!


Läs artikeln på My newsdesk
https://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/news/markradonkurs-10-11-maj-2021-419098