Regeringen sviker småhusägare när radonbidraget tas bort från budgeten


Regeringen tar bort möjligheten till att få bidrag vid radonsanering

- Det är en stor besvikelse att se att regeringen inte har förstått hur viktigt radonbidraget är. I Sverige har hundratusentals bostäder fortfarande för höga radonhalter trots detta finns inte radonbidraget med alls i den presenterade budgeten för 2022, säger Dag Sedin, ordförande svensk Radonförning.

Förhöjda radonvärden är en hälsorisk, men det går att sanera och undanröja denna risk. Radonbidraget har de senaste åren varit väldigt välanvänt och har varit till betydande samhällsnytta genom att minska hälsoproblemen relaterade till för höga radonhalter i bostäder.

Det är även väl belagt i olika forskningsstudier att radon ökar risken för lungcancer. I Sverige beräknas att cirka 500 människor varje år får lungcancer. För att minska den siffran borde möjligheten till saneringar och råd vara ett par åtgärder som finns varje år och inte bara under några år.

- I Sverige har hundratusentals bostäder fortfarande för höga radonhalter. Radonbidraget har de senaste åren varit väldigt välanvänt och det har de facto avhjälpt stora problem genom att minska hälsoproblem relaterade till för höga radonhalter i bostäder. Utfasningen av radonbidraget har varit riktigt dålig, i förra årets budget förlängdes radonbidraget med ett år. Det avsattes dock mindre pengar än tidigare, och resultatet blev att redan i april var pengarna slut. Det innebar i praktiken att färre personer kommer att kunna radonsanera sina bostäder. Det ligger massa ansökningar som inte behandlats på länsstyrelserna runt om i landet. Så utfasningen är som sagt väldigt dålig när inte ens alla som sökte om radonbidrag under 2021 inte ens fick det. Människor som har ansökt om radonbidrag vill ju göra dessa åtgärder. Jag förvånas över denna totala tondövhet som verkar finnas, den är ytterst beklaglig och oförståeligt, säger Dag Sedin, ordförande Svensk radonförening.


Läs artikeln på My newsdesk
https://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/pressreleases/regeringen-sviker-smaahusaegare-naer-radonbidraget-tas-bort-fraan-budgeten-3129649