Glöm inte vikten av att mäta radon i lokaler på bottenvåningar och i källare
”Levande bottenvåningar!” ”Trendiga källarlokaler”, ”ökad flexibel användning av vårt fastighetsbestånd,” det är några av vanligt förekommande rubriker på senaste tiden. Det är väldigt bra att det finns en flexibilitet kring hur lokaler används och levande bottenvåningar ökar den generella tryggheten och leder till en levande stad.

-Det som Svensk radonförening vill slå ett slag för är att det är viktigt att inte glömma att mäta radon i källarlokaler och lokaler på bottenvåningen. Allt för många glömmer att mäta radon i sina kontor och just lokaler på bottenvåning och källare har oftast högre radonvärden. Radonhalten inomhus beror på husets konstruktion och ventilationssystem men varierar även under säsongen, dagen och momentant. Detta gör att långa mätperioder krävs för att säkerställa radonhalten. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. En radonmätning bör pågå i minst två månader under eldningssäsong, som normalt är mellan den 1 oktober och den 30 april. Ju längre tid, desto noggrannare blir radonmätningen, säger Dag Sedin, ordförande Svensk radonförening.

I flerbostadshus och allmänna lokaler är det den som har rådighet över fastigheten som ska utföra mätningar och se till att radonhalten hålls så låg som möjligt och rimligt. Frågor om radon på arbetsplatsen är arbetsgivarens ansvar. För befintliga lokaler gäller sedan 1 juni 2018 en referensnivå om 200 Bq/m³. Referensnivån bör inte överskridas.

-I förra veckan kom Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, med en metodbeskrivning om mätning av radon på arbetsplatser. SSM:s metodbeskrivning, är dock inte så enkel att tolka. Detta eftersom den förutsätter att arbetsgivaren har grundläggande kunskap om radon och byggnadskonstruktion. Vi är experter, men försöker alltid förklara allt så enkelt som möjligt. Tyvärr är metodbeskrivningen i vissa delar svårtolkad och vår känsla när vi läste den var att det krävs vissa förtydligande, dessutom krävs striktare regler för mätning av radon i lokaler med markkontakt, avslutar Dag Sedin, ordförande Svensk radonförening.


Läs artikeln på My newsdesk
https://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/pressreleases/gloem-inte-vikten-av-att-maeta-radon-i-lokaler-paa-bottenvaaningar-och-i-kaellare-3133948