Dags att mäta radon


Se Svensk Radonförenings film om radon på www.svenskradonforening.se

Radonmätningar göras som bäst under eldningssäsongen, oktober till och med april, för att få ett säkert resultat. Mätperioden ska vara minst två, helst tre månader. Ska du till exempel köpa hus och inte har tid att vänta kan du göra en kortare mätning under 2 till 10 dagar.

Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3. Referensnivån bör inte överskridas. Trots detta finns hundratusentals kontor och bostäder som har alltför höga riktvärden. Tidigare fanns ett radonbidrag, bidraget riktade sig till småhusägare i behov av radonsanering. Vi hoppas att den nya regeringen inför det viktiga radonbidraget igen. Syftet med bidraget är att minska radonhalten i en- och tvåbostadshus och på så vis minska hälsoproblem som är kopplade till radon i bostäder.

-Det enda sättet att få veta radonhalten i ditt hus är att mäta. Jag kan bara återigen påtala att det är bekymmersamt att många inte tar ansvar för dessa kontroller och att det gör att människor idag lever i bostäder med förhöjda värden. Vi från Radonföreningen hoppas verkligen att bidraget kommer att återinföras och gärna utvecklas, säger Dag Sedin, ordförande Svensk radonförening.

-Det som Svensk radonförening vill slå ett slag för är att det är viktigt att inte glömma att mäta radon i källarlokaler och lokaler på bottenvåningen. Allt för många glömmer att mäta radon i sina kontor och just lokaler på bottenvåning och källare har oftast högre radonvärden. Radonhalten inomhus beror på husets konstruktion och ventilationssystem men varierar även under säsongen, dagen och momentant. Detta gör att långa mätperioder krävs för att säkerställa radonhalten. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. En radonmätning bör pågå i minst två månader under eldningssäsong, som normalt är mellan den 1 oktober och den 30 april. Ju längre tid, desto noggrannare blir radonmätningen, avslutar Dag Sedin, ordförande Svensk radonförening.


Läs artikeln på My newsdesk
https://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/pressreleases/dags-att-maeta-radon-3204055