Svensk radonförening satsar vidare med informationskampanj för att öka kunskapen om radon
Svensk radonförening lanserade nyligen en informationsfilm om radon. Filmen är en mycket viktig del i vår satsning att främja medvetenheten med riskerna med radon och verka för minskat antal lungcancerfall till följd av radon. Det är viktigt att ta radonproblematiken på allvar, förhöjda radonvärden är inte bra, men det går att sanera. Kampanjen pågår nu och innebär att informationsannonser kommer synas på olika medier som. Budskapen i annonserna kommer variera kampanjperioden. Fokus i första delen av kampanjperioden är mätning och senare kommer kampanjen fokusera på åtgärder vid förhöjda radonvärden. Kampanjen fokuserar både på bostäder och arbetsplatser för tyvärr har Sverige förhöjda värden i många olika byggnader.

-Vi är en expertorganisation som aktivt jobbar för att ta vårt ansvar för att öka kunskapen och förståelsen kring radon. Vi tar nu täten för att öka kunskapen om hur skadligt radon kan vara och hur viktigt det är att mäta och vid behov sanera. Radonbidraget har haft positiv effekt men tyvärr har det stödet tagit bort. De informationspengar som avsattes av politiken för ett antal år sen har vi från början ifrågasatt om de verkligen haft effekt och hade hoppats på mer aktivitet från myndigheter. Vi driver därför på och tar nu ansvar själva och gör flera informationsfilmer för att öka kunskapen, säger Dag Sedin, ordförande Svensk Radonförening.


Läs artikeln på My newsdesk
https://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/pressreleases/svensk-radonfoerening-satsar-vidare-med-informationskampanj-foer-att-oeka-kunskapen-om-radon-3213747