Anmäl dig till Radondagen den 14 mars här!

Nu samlar vi hela RADONSVERIGE för konferens på Elite Hotel Carolina i Stockholm. Torsdag DEN 14 MARS 2019 med deltagare från myndigheter, industrin och kommuner, organiserad av SVENSK RADONFÖRENING.

Anmäl dig här.

Capture Radondagen2Det händer mycket kring radonfrågan i Sverige, en ny nationell handlingsplan, en ny strålskyddslag och ett nytt infört radonbidrag. Därför tycker vi på Svensk Radonförening att det är viktigt att samla alla berörda parter i radonfrågan till konferens. Detta så att industri, myndigheter, kommuner och forskare kan mötas och utbyta erfarenhet. Genom initiativet Radondagen gör vi detta. Evenemanget går av stapeln den 14 mars 2019 på Elite Hotel Carolina i Stockholm.

Med radondagen erbjuder vi även senaste nytt angående hur vi i Sverige skall uppfylla den nationella handlingsplanen, kravet på personcertifiering för att vi skall upprätthålla God kvalitet inom branschen samt krav från miljöcertifieringsorganisationen när det gäller radongränsvärden i nya byggnader. Konferens tar avstamp i var vi står idag och vad som kan förväntas i framtiden. Vi kommer också att belysa hälsoriskerna med att leva i förhöjda halter av radon.

Vi har satt ihop ett digert program med föreläsare från myndigheter, intresseorganisationer och industrin men också med internationella inslag. Om du är medlem i Svensk Radonförening får du dessutom 500 kr i rabatt på anmälningsavgiften. Den är öppen för alla och man anmäler sig enkelt på www.radondagen.org.

Det finns även möjlighet för företag att ställa ut. Vi har totalt 10 utställningsplatser och det är först till kvarn som gäller. Anmälan gör enklast här.