Radondagen 12 mars 2020

Radondagen blir den 12 mars 2020. 2019 blev radondagen en succé och vi fick 116 konferensdeltagare! Se Radondagens egen hemsida: www.radondagen.org