Hög radonhalt ger återbetalning på hyran

Radonhalten i lägenheterna ligger högt över gränsvärdet. Därför får nu sju hyresgäster i det kommunala bostadsbolaget Karlstads bostads AB (KBAB), en återbetalning på hyran på 15 procent under flera år, skriver Hem & Hyra.

Hyresgästföreningen och det kommunala bostadsbolaget har enats om återbetalningen efter en långdragen tvist. Pengarna ska betalas ut när radonhalten sänkts, men senast år 2021.

Bostadsbolaget mätte radonhalterna i lägenheterna 2013 men hemlighöll mätresultatet tills hyresgästerna 2016 krävde att få veta svaren. Då visade det sig att i några lägenheter var värdet uppemot 400 bq, trots att gränsvärdet i Sverige ligger på 200.

Sju personer anmälde de höga radonhalterna som en brist i lägenheten kommer nu att få 15 procent på hyran tillbaka räknat från den dag när bristen anmäldes fram till den dag då KBAB kan visa att radonhalten ligger under riktvärdet.

- Aftonbladet 14 november 2018