Valenkät Svensk Radonförening 2022

Svensk Radonförening har inför valet ett antal frågor som betyder mycket för oss. Här är några som vi bett partierna ge svar på.  

 

  1. Radonbidraget som nu tagits bort: Kommer det komma tillbaka om er budget går igenom?

  2. Kommer ni arbeta för att radonmätningen ska var obligatorisk i energideklarationen eller OVK såväl på arbetsplatser som bostäder?

  3. Är dagens gränsvärden för radon rimliga? Andra länder har lägre än vad Sverige har.

  4. Bör information om radonvärden ingå säljarens upplysningsplikt vid bostadsköp?

  5. Hållbart byggande är ett viktigt begrepp men krav på nybyggnation är inte större än befintliga byggnader. Varför?

  6. I nuvarande budget har avsatts 20 miljoner för att mäta cesium i vildsvin. Stråldosen från cesium är minimal jämfört vad en vanliga människa erhåller från radon årligen. Är det då rimligt att något radonbidrag inte delas ut när en sådan reform endast skulle kosta 20-30 miljoner per år?