Centerpartiets svar

1. Radonbidraget som nu tagits bort: Kommer det komma tillbaka om er budget går igenom?

Vi var drivande i att återinföra radonbidraget. Däremot har vi i årets budgetförslag inte gjort andra bedömningar i denna fråga än regeringen.

2. Kommer ni arbeta för att radonmätningen ska var obligatorisk i energideklarationen eller OVK såväl på arbetsplatser som bostäder?

Ja, Centerpartiet anser att radonmätning bör vara obligatoriskt i energideklaration eller i samband med OVK.
 
3. Är dagens gränsvärden för radon rimliga? Andra länder har lägre än vad Sverige har.

Det kan finnas skäl att se över dagens gränsvärden för att harmoniera dessa med övriga EU-länder.

4. Bör information om radonvärden ingå säljarens upplysningsplikt vid bostadsköp?

Ja, på sikt när regler om obligatorisk radonmätning införs anser vi att det också blir rimligt att inkludera det i säljarens upplysningsplikt.

5. Hållbart byggande är ett viktigt begrepp men krav på nybyggnation är inte större än befintliga byggnader. Varför?

Gränsvärden sätts med hänsyn till människors hälsa. Det är rimligt att dessa i detta fall är likvärdiga oavsett när byggnation skett.

6. I nuvarande budget har avsatts 20 miljoner för att mäta cesium i vildsvin.  Stråldosen från cesium är minimal jämfört vad en vanliga människa erhåller från radon årligen. Är det då rimligt att något radonbidrag inte delas ut när en sådan reform endast skulle kosta 20-30 miljoner per år?

Budgetering är alltid en avvägningsfråga. Vi ser inte någon motsättning mellan att mäta cesium och radon.