Liberalernas svar

1. Radonbidraget som nu tagits bort: Kommer det komma tillbaka om er budget går igenom?

Radon är cancerframkallande vilket drabbar folkhälsan och fördyrar vården. Vi är öppna för att diskutera ett återinförande i samtal med andra partier.

2. Kommer ni arbeta för att radonmätningen ska var obligatorisk i energideklarationen eller OVK såväl på arbetsplatser som bostäder?

En god inomhusmiljö är en viktig del av arbetet för hälsa och säkerhet. Faktorer inomhus som är betydelsefulla för hälsan och miljön innefattar bl.a. ventilation, radon, buller samt fukt och mögel. Andra viktiga frågor är exponering för kemikalier från bygg- och inredningsmaterial samt bristande kvalitet på dricksvatten. Allt detta är frågor som redan ingår i Boverkets uppdrag att uppmärksamma och informera om

3. Är dagens gränsvärden för radon rimliga? Andra länder har lägre än vad Sverige har.

Det är viktigt att vi har säkra och trygga bostäder. Exakta gränsvärden för radon borde avgöras av experterna på exempelvis Boverket.

4. Bör information om radonvärden ingå säljarens upplysningsplikt vid bostadsköp?

Det skulle underlätta för ett tryggare bostadsköp. Vi är öppna för att ta med oss den frågan i diskussioner med andra partier. Självklart ska man ha rätt att undersöka det vid en besiktning.

5. Hållbart byggande är ett viktigt begrepp men krav på nybyggnation är inte större än befintliga byggnader. Varför?

Det är viktigt att det vi bygger är hållbart. De största insatserna för hållbarhet vi kan göra är att den som släpper ut också betalar för det. Inom ramen för en bred skattereform, där vi också sänker skatten på arbete, är Liberalerna beredda att höja skatter på miljö- och klimatskadliga utsläpp. Det skulle leda till ett mer hållbart byggande.

6. I nuvarande budget har avsatts 20 miljoner för att mäta cesium i vildsvin. Stråldosen från cesium är minimal jämfört vad en vanliga människa erhåller från radon årligen. Är det då rimligt att något radonbidrag inte delas ut när en sådan reform endast skulle kosta 20-30 miljoner per år?

Vi menar precis som ni skriver att det blir konstigt när politiken går in och detaljreglerar sådana frågor. Huruvida cesiumhalten i vildsvin är mer mätvärd än radon borde inte avgöras av politiker, det behövs expertmyndigheter till det. Däremot är vi som sagt öppna för att diskutera ett återinfört radonbidrag med andra partier.