Miljöpartiets svar

1. Radonbidraget som nu tagits bort: Kommer det komma tillbaka om er budget går igenom? 

Miljöpartiet införde i regering år 2018 radonbidraget som en del av en treårig satsning på giftfria bostäder och förbättrad inomhusmiljö. Vi bevakar  utvärderingen av bidraget och utesluter inte att det kan bli aktuellt att återinföra det. 

2. Kommer ni arbeta för att radonmätningen ska var obligatorisk i energideklarationen eller OVK såväl på arbetsplatser som bostäder?

Energideklarationerna ett viktigt instrument för att synliggöra risken med radon. Radonförekomst i fastigheten ingår som en uppgift i deklarationen, men vi har för närvarande inget förslag på att göra denna obligatorisk.

3. Är dagens gränsvärden för radon rimliga? Andra länder har lägre än vad
Sverige har.

Gränsvärdet för radon vid nyproduktion bör skärpas. Ingen ska bli sjuk av sin bostad. Många byggmaterial avsöndrar hälsoskadliga ämnen i inomhusluften och kan dessutom medföra en negativ miljöpåverkan. Hälsoskadliga material ska inte få användas vid byggnation. Alla nybyggda bostäder, förskolor och skolor ska vara giftfria.

4. Bör information om radonvärden ingå säljarens upplysningsplikt vid bostadsköp?
Vi vill att information om radonförekomst ska bli tydligare och mer tillgänglig för konsumenten. Att utöka upplysningsplikten är ett sådant verktyg som vi gärna tittar närmare på.

5. Hållbart byggande är ett viktigt begrepp men krav på nybyggnation är inte större än befintliga byggnader. Varför?

Vi menar att gränsvärdet för radon vid nyproduktion bör skärpas. Miljöpartiet vill se en omställning i branschen för hållbart byggande och har i regering också drivit igenom att nya byggnader ska klimatdeklareras. Miljöpartiet menar att det är mycket angeläget att gränsvärden för klimatdeklarationer kommer på plats så snart som möjligt för att öka effekten av deklarationerna.

6. I nuvarande budget har avsatts 20 miljoner för att mäta cesium i vildsvin. Stråldosen från cesium är minimal jämfört vad en vanliga människa erhåller från radon årligen. Är det då rimligt att något radonbidrag inte delas ut när en sådan reform endast skulle kosta 20-30 miljoner per år?

Mer behöver göras för att komma till rätta med flertalet föroreningar som påverkar människa och djur. Radonbidraget var en viktig satsning för giftfria byggnader och vi utesluter inte att det kan bli aktuellt att återinföra det.