Socialdemokraternas svar

1. Radonbidraget som nu tagits bort: Kommer det komma tillbaka om er budget går igenom?

År 2018 infördes radonbidraget som en del av en treårig satsning på giftfria bostäder och förbättrad. Socialdemokraterna vill fortsätta arbetet med en säker strålmiljö. Budgetnyheter kommer att presenteras i ordinarie ordning. För boende i småhus finns även fortsättningsvis möjlighet att få skattereduktion för arbetskostnader för radonsanering inom ramen för rotavdraget.

2. Kommer ni arbeta för att radonmätningen ska var obligatorisk i energideklarationen eller OVK såväl på arbetsplatser som bostäder?

Arbetet med en strålsäker livsmiljö är viktig och ska tas på allvar. Socialdemokraterna vill fortsätta att utveckla arbetet med ansvariga myndigheter, och om myndigheter samt andra aktörer uppger att regleringen behöver ses över så är vi beredda att se över den.

3. Är dagens gränsvärden för radon rimliga? Andra länder har lägre än vad Sverige har.

Socialdemokraterna vill att de gränsvärden som finns ska fastställas av ansvariga myndigheter och berörda experter.

4. Bör informationen om radonvärden ingå i säljarens upplysningsplikt vid bostadsköp?

Vid köpet av en bostad har köparen en långtgående undersökningsplikt, och att noga undersöka huset köparen är intresserad av ingår då som en del av undersökningsplikten. Socialdemokraterna anser att den säljare som uppger ett specifikt radonvärde också ska behöva stå för detta. Vidare utgör energideklarationerna ett viktigt instrument för att synliggöra risken med radon. Radonförekomst i fastighet ingår som en uppgift i deklarationen. Energideklarationen gör därmed köparen av en byggnad uppmärksam på om en mätning har gjorts och vad mätningen visade.

5. Hållbart byggande är ett viktigt begrepp men krav på nybyggnation är inte större än befintliga byggnader. Varför?

Boverket har som ansvarig myndighet ett ansvar att ta fram gränsvärden för radon vid nybyggnation.

6. I nuvarande budget har avsatts 20 miljoner för att mäta cesium i vildsvin. Stråldosen från cesium är minimal jämfört vad en vanliga människa erhåller från radon årligen. Är det då rimligt att något radonbidrag inte delas ut när en sådan reform endast skulle kosta 20-30 miljoner?

Möjligheten till jakt är en viktig del av många människors vardag som stärker landsbygden och håller människor samman. Socialdemokraterna vill att Sverige ska vara ett föregångsland i att förvalta våra naturresurser och viltstammar på ett hållbart sätt. Därför har det i budgetpropositionen för 2022 avsatts 10 miljoner för vardera år 2022, 2023 och 2024 för trikin- och cesiumanalyser av vildsvin. Det är en åtgärd som bedöms öka incitamenten för jägare att skjuta fler vildsvin.